Kurz B

Awesome Image

Skupina B

• Do skupiny motorových vozidiel B patria: vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T a podskupiny A1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
• Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 17 rokov

Čo je potrebné na získanie vodičského oprávnenia?

splnenie týchto 7 základných podmienok

Awesome Image
Čo je potrebné na získanie vodičského oprávnenia?

Uchádzač

dosiahol vek ustanoveného zákonom o cestnej premávke na udelenie vodičského oprávnenia

1

Uchádzač

má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia

2

Uchádzač

je zdravotne a psychicky spôsobilý

3

Uchádzač

nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

4

Uchádzač

nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti

5

Uchádzač

nemá zadržaný vodičský preukaz

6

Uchádzač

Absolvoval vodičský kurz a úspešne zvládol záverečnú skúšku.

7
Možnosť získať vodičské oprávnenie
Awesome Image
Awesome Image

Aktuálny cenník

Aktuálny cenník kurzu platný od: 15.01.2023

Kondičná jazda

30 € 45 minút
 • Technika jazdy
 • Nácvik parkovania
 • Nácvik cúvania
 • Jazda v meste
 • Jazda po diaľnici

Kurz B

950 € 12 týždňov
 • Dĺžka kurzu maximálne 2 mesiace
 • 38 vyučovacích hodín jazdy
 • Jazda po diaľnici
 • Jazda 2-6 krát týždenne
 • Elektronická učebnica
 • Platba na splátky
 • Maximálna ústretovosť

Vyučovacia hodina

25 € 45 minút
 • Pravidlá cestnej premávky
 • Dopravné značky
 • Riešenie križovatiek
 • Zásady bezpečnej jazdy
 • Precvičovanie skúšobných testov

Máte záujem?

Kontaktujte nás

Napíšte nám a nezáväzne sa prihláste ne tento kurz.

My sa Vám ozveme.

[contact-form-7 id="58" title="Contact Form One"]